Facebook

KVK Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle şubelerimiz ve tabela acentalarımız, çağrı merkezimiz, sistem acentalarımız, tedarikçi veya partner firmalar tarafından veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Gezinomi tarafından sunulan yurtiçi veya yurtdışı hizmetlerden sizleri faydalandırmak için üçüncü kişi tedarikçi firma ve/veya partner firma ile anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik kayıtlar oluşturmaktadır. Seyahatiniz ile ilgili Gezinomi konaklama, ulaşım, seyahat hizmeti kapsamında alınan sağlık verileri, yer hizmetleri, vize başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi ve sigorta şirketleri ile ilgili bilgileri gereklilik halinde paylaşmaktadır. Gezinomi tarafından sunulan hizmetin kalitesini arttırabilmek, talep ve şikayetlerin yönetilmesi, talep etmiş olduğunuz hizmete dair faaliyetler, indirimler ve kampanyalar, özel teklifler gibi amaçlarla paylaşılmaktadır. Tabela acentalarımız ve sistem acentalarımız vasıtası ile Gezinomi’nin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız halinde tabela acentalarımız ve sistem acentalarımız tarafından kişisel verileriniz toplanabilir.

2. Kişisel Verilerin Hukuki Süreçleri

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Gezinomi olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda, Gezinomi sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi, ürün ve hizmetlerimizden memnuniyetinizin ölçümü, hizmet ve ürünlerimizden ve promosyon faaliyetlerimizden bilgilendirilmeniz, hizmet ve ürünlerimizin tanıtımı, Şirketimizin kendisini geliştirmesi ve size daha iyi hizmet sunabilmesine fikren katılımınız amaçları ile edinilir. İfade edilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlenebilir ve aktarılabilir.

3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak şirketimizden;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Müşteri, kişisel verilerinin ve/veya rezervasyon detaylarının konaklama sonrası silinmesini ve bilgilendirmeler için verdiği onayı iptal etmek isterse, bu durumu 0 850 466 1 666 Gezinomi Misafir İlişkileri departmanına veya info@gezinomi.com adresine bildirecek ve Gezinomi konuyla ilgili taleplerini yerine getirecektir.