ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (Kanun ve KVKK) 10. maddesi ile AydınlatmaYükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, Kişisel VerilerinKorunması Kurumu tarafından yayınlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’ e uygun düzenlenmiştir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’ nin amacı, internet sitemiz https://www.gezinomi.com/ ‘de kullanılan çerez türleri,kullanım amaçları, hukuki gerekçeleri, saklama süreleri ve haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere genel olarak web sitesine eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır.Bu veriler; gezdiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler gibi gezintiye ilişkin bilgileri, konum (şehir bilgisi), cihaz bilgisi,ziyaret tarih ve saatini kapsamaktadır.

İnternet sitemizin doğru biçimde çalışması için kesinlikle gerekli (zorunlu) olan çerezler kullanılmaktayız.Açık rıza vermeniz halinde de; reklam/pazarlama çerezleri, performans/ analitik çerezleri (sitemizde giriştekarşınıza çıkan çerez yönetim panelindeki tercihleriniz doğrultusunda) kullanılabilecektir.

İnternet sitemizde sosyal medya mecraları gibi diğer internet sitelerine/ platformlara bağlantılar ve yönlendiriciler yer almaktadır.Çerez Politikamız sadece Gezinomi için geçerlidir, diğer internet sitelerini kapsamamaktadır.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ ÇEŞİTLERİ, KULLANIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler: Sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri vekalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktaolup tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler silinmektedir. Kalıcı çerezler ise tarayıcınızı kapattığınızda silinmemekteolup aşağıdaki tabloda belirtilen süreler sona erdikten sonra silinmektedir.

Taraflarına Göre Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu,internet sayfasının ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler,doğrudan internet sitemiz https://www.gezinomi.com/ tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, internetsitemiz dışındaki bir URL adresi tarafından yerleştirilmektedir.Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

Kesinlikle Gerekli (Zorunlu) Çerezler: Sitemizin doğru bir biçimde çalışabilmesi amacıyla kullanılmaktadırlar.Bu çerezler talep etmiş olduğunuz hizmetin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesiiçin zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

Performans-Analitik Çerezler: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistikiölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler tekil ziyaretçilerimizin sayısını belirlemekte, Sitemizin kullanıcı trafiği ölçmekte,arama motorunda kullandığımız anahtar kelimelerin etkinliğini tespit etmekte, Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gezinme durumunuizlemekte, Sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekte kullanılmaktadır. Ayrıca bu çerezler, Sitemizdeki sayfaların popülerlikdüzeyini de anlamamıza ve reklamların ziyaretçilerimiz üzerindeki etkisini ölçümlememize yardımcı olmaktadır.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcılarınçevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılarareklam gösterilmesi hedeflenmektedir.

İşlevsel Çerezler: İnternet sitemizi daha işlevsel kılma, kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçlarıylakullanılan çerezlerdir.İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Tablolar:

Pazarlama Çerezleri

Kullanılan ÇerezSağlayıcıAçıklamaKullanımSaklama Süresi
_fbpfacebook Facebook tarafından sağlanan bir çerezdir ve Facebook'un reklam hedefleme hizmeti için kullanılır.Web sitesindeki ziyaretçilerin Facebook reklamlarına tepkilerini takip etmek, reklam hedeflemesini optimize etmekve reklam etkinliğini izlemek amacıyla kullanılır.180 gün
GezinomiCookie_gzmUGGezinomiWeb sitesine özgü çerezdir. Web sitesinin belirli işlevselliğini desteklemek, kullanıcı tercihlerini hatırlamak, oturum bilgilerini saklamak veya benzeri özel amaçları yerine getirmek için kullanılır. 365 Gün
1P_JARGoogleGoogle'ın kullanıcıların tercihlerini ve bilgilerini hatırlamasına yardımcı olan bir performans çerezi. Kullanıcının siteyi ziyaret ettiği zaman, dil tercihleri gibi tercihleri hatırlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir. 45 Gün
ADS_VISITOR_IDGoogleReklam etkinliğini takip etmek ve hedefleme amacıyla kullanıcıları tanımlamak için kullanılır. Google'ın reklam ağı üzerinden yayınlanan reklamları hedefleme ve iyileştirme süreçlerini destekler.130 Gün


İşlevsel Çerezler

Kullanılan ÇerezSağlayıcıAçıklamaKullanımSaklama Süresi
__Secure-3PSIDTSGoogle & GezinomiGüvenli (HTTPS) bağlantılar üzerinden iletilen bir çerezdir ve üçüncü taraf bir servisin oturum süresi bilgisini içerir.Güvenli bağlantılar üzerinden oturum bilgilerini yönetmek ve korumak için kullanılır.365 gün
__Secure-3PSIDCCGoogle & GezinomiGüvenli bağlantılar üzerinden iletilen bir çerezdir ve üçüncü taraf bir servisin oturum bilgisini içerir.Güvenli bağlantılar üzerinden oturum bilgilerini yönetmek ve korumak için kullanılır. 365 Gün
__Secure-3PSIDGoogle & GezinomiGüvenli bağlantılar üzerinden iletilen bir çerezdir ve üçüncü taraf bir servisin oturum bilgisini içerir. Güvenli bağlantılar üzerinden oturum bilgilerini yönetmek ve korumak için kullanılır. 365 Gün
__Secure-3PAPISIDGoogle & GezinomiGüvenli bağlantılar üzerinden iletilen bir çerezdir ve üçüncü taraf bir API servisinin oturum bilgisini içerir.Güvenli bağlantılar üzerinden API servisi oturum bilgilerini yönetmek ve korumak için kullanılır.365 Gün
__Secure-1PSIDTSGoogle & GezinomiGüvenli olmayan (HTTP) bağlantılar üzerinden iletilen bir çerezdir ve bir servisin oturum süresi bilgisini içerir.Güvenli olmayan bağlantılar üzerinden oturum bilgilerini yönetmek ve korumak için kullanılır.365 Gün
__Secure-1PSIDCCGoogle & GezinomiGüvenli olmayan bağlantılar üzerinden iletilen bir çerezdir ve bir servisin oturum bilgisini içerir.:Güvenli olmayan bağlantılar üzerinden oturum bilgilerini yönetmek ve korumak için kullanılır.365 Gün
__Secure-1PSIDGoogle & GezinomiGüvenli olmayan bağlantılar üzerinden iletilen bir çerezdir ve bir servisin oturum bilgisini içerir.Güvenli olmayan bağlantılar üzerinden oturum bilgilerini yönetmek ve korumak için kullanılır.365 Gün
__Secure-1PAPISIDGoogle & GezinomiGüvenli olmayan bağlantılar üzerinden iletilen bir çerezdir ve bir API servisinin oturum bilgisini içerir.Güvenli olmayan bağlantılar üzerinden API servisi oturum bilgilerini yönetmek ve korumak için kullanılır.365 Gün
__Host-GAPS:Google & GezinomiBelirli bir host (ana bilgisayar) altında saklanan bir çerezdir ve Google hesap oturum bilgilerini içerir.Google hesap oturum bilgilerini host (ana bilgisayar) seviyesinde yönetmek ve korumak için kullanılır.365 Gün
__Host-3PLSID:Google & GezinomiBelirli bir host altında saklanan bir çerezdir ve üçüncü taraf bir servisin oturum bilgisini içerir.Üçüncü taraf servis oturum bilgilerini host seviyesinde yönetmek ve korumak için kullanılır.365 Gün
__Host-1PLSID:Google & GezinomiBelirli bir host altında saklanan bir çerezdir ve bir servisin oturum bilgisini içerir.Servis oturum bilgilerini host seviyesinde yönetmek ve korumak için kullanılır.365 Gün


Performans & Analitik Çerezler

Kullanılan ÇerezSağlayıcıAçıklamaKullanımSaklama Süresi
_ga_ZB32N56V5YGoogle AnalyticsGoogle Analytics tarafından oluşturulan bir çerezdir ve ziyaretçilerin benzersiz tanımlayıcılarını içerir.Ziyaretçi istatistikleri oluşturmak, sayfa görüntüleme sayısını takip etmek, kullanıcıların web sitesi üzerindekietkileşimlerini analiz etmek ve genel web sitesi performansını değerlendirmek amacıyla kullanılır.400 gün
_gaGoogle AnalyticsGoogle Analytics tarafından oluşturulan bir çerezdir ve ziyaretçilerin benzersiz tanımlayıcılarını içerir.Ziyaretçi istatistikleri oluşturmak, sayfa görüntüleme sayısını takip etmek, kullanıcıların web sitesi üzerindekietkileşimlerini analiz etmek ve genel web sitesi performansını değerlendirmek amacıyla kullanılır.400 Gün
G_ENABLED_IDPSGoogle AnalyticsGoogle'ın kullanıcıların oturum durumunu takip etmek için kullanılan bir çerezidir. Google hesap oturum durumunu takip etmek ve kullanıcıya uygun içeriği göstermek amacıyla kullanılır. 400 Gün
.Stackify.RumStackifyStackify tarafından sunulan Gerçek Zamanlı Uygulama İzleme (Real User Monitoring) çerezidir.Web uygulamalarının performansını izlemek ve analiz etmek amacıyla kullanılır.Web uygulamalarının performansını değerlendirmek, hata ayıklama yapmak ve kullanıcıdeneyimini optimize etmek için kullanılır.Oturum süresi kadardır, oturum sonlandığında silinir
AWSALBCORSAmazon Web ServicesAmazon Web Services (AWS) tarafından sağlanan bir çerezdir ve yük dengeleme (load balancing) işlevlerini destekler.Web sitesinin trafik yönlendirmesini optimize etmek ve sunucu yük dengeleme süreçlerini sağlamak amacıyla kullanılır.14 Gün
AWSALBAmazon Web ServicesAmazon Web Services (AWS) tarafından sağlanan bir çerezdir ve yük dengeleme (load balancing) işlevlerini destekler.Web sitesinin trafik yönlendirmesini optimize etmek ve sunucu yük dengeleme süreçlerini sağlamak amacıyla kullanılır.14 Gün
ASP.NET_SessionIdASP.NETASP.NET tabanlı web sitelerinde oturum kimliğini tutmak için kullanılır.Kullanıcının oturum bilgilerini saklamak ve web uygulamasındaki oturum süreçlerini yönetmek amacıyla kullanılır. Oturum süresi kadardır. Oturum sonlandığında silinir.
APISIDGoogleGoogle'ın farklı hizmetleri tarafından kullanılan çerezlerdir.Genellikle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek, reklam hedeflemesini optimize etmek ve güvenli oturum açma süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılır.45 Gün
AECGoogleGoogle'ın farklı hizmetleri tarafından kullanılan çerezlerdir.Genellikle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek, reklam hedeflemesinioptimize etmek ve güvenli oturum açma süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılır.265 Gün
ADS_VISITOR_IDGoogleGoogle'ın farklı hizmetleri tarafından kullanılan çerezlerdir.Genellikle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek, reklam hedeflemesini optimize etmek ve güvenlioturum açma süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılır.125 Gün
ACCOUNT_CHOOSERGoogleGoogle'ın farklı hizmetleri tarafından kullanılan çerezlerdir.Genellikle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek, reklam hedeflemesinioptimize etmek ve güvenli oturum açma süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılır.365 Gün
1P_JARGoogleGoogle'ın kullanıcıların tercihlerini ve bilgilerini hatırlamasına yardımcı olan bir performans çerezi.Kullanıcının siteyi ziyaret ettiği zaman, dil tercihleri gibi tercihleri hatırlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir.45 Gün


Zorunlu Çerezler

Kullanılan ÇerezSağlayıcıAçıklamaKullanımSaklama Süresi
i_pGoogle & GezinomiZiyaretçinin kimliğini belirlemek veya benzersiz bir oturum kimliği oluşturmak için kullanılabilir.Ziyaretçiye özgü kimlik bilgilerini belirlemek, oturum bilgilerini yönetmek veya kişiselleştirilmişiçerik sunmak amacıyla kullanılır.265 gün
i_lGoogle & GezinomiZiyaretçinin dil tercihini belirlemek için kullanılabilir.Ziyaretçinin tercih ettiği dil seçeneklerini hatırlamak ve içeriği buna göre düzenlemek amacıyla kullanılır.265 Gün
SSIDGoogleGoogle hizmetlerine ait çerezlerdir ve kullanıcının oturum bilgilerini içerir. Google oturum açma durumunu takip etmek, kullanıcının hesap tercihlerini hatırlamak ve hizmetler arasında oturum bilgilerini paylaşmak amacıyla kullanılır.400 Gün
SMSVGoogleGoogle hizmetlerine ait çerezlerdir ve kullanıcının oturum bilgilerini içerir.Google oturum açma durumunu takip etmek, kullanıcının hesap tercihlerini hatırlamakve hizmetler arasında oturum bilgilerini paylaşmak amacıyla kullanılır.400 Gün
SIDCCGoogleGoogle hizmetlerine ait çerezlerdir ve kullanıcının oturum bilgilerini içerir.Google oturum açma durumunu takip etmek, kullanıcının hesap tercihlerini hatırlamak ve hizmetler arasında oturum bilgilerini paylaşmak amacıyla kullanılır.400 Gün
SIDGoogleGoogle hizmetlerine ait çerezlerdir ve kullanıcının oturum bilgilerini içerir.Google oturum açma durumunu takip etmek, kullanıcının hesap tercihlerini hatırlamak ve hizmetler arasında oturum bilgilerini paylaşmak amacıyla kullanılır.400 Gün
SEARCH_SAMESITEGezinomiAynı site içinde yapılan aramaları izlemek ve sınıflandırmak için kullanılır.Aynı site içindeki arama etkinliklerini takip etmek ve site içindeki içeriği iyileştirmek amacıyla kullanılır. 265 Gün
SAPISIDGoogleGoogle hizmetlerine ait bir çerezdir ve kullanıcının oturum bilgilerini içerir.Google oturum açma durumunu takip etmek, kullanıcının hesap tercihlerini hatırlamak ve hizmetler arasında oturum bilgilerini paylaşmak amacıyla kullanılır.400 Gün
OTZGoogleGoogle tarafından kullanılan bir çerezdir ve kullanıcının tercihlerini içerir.Kullanıcının Google hizmetlerindeki tercihlerini ve kişiselleştirmelerini hatırlamak amacıyla kullanılır.45 Gün
NIDGoogleGoogle tarafından kullanılan bir çerezdir ve reklam hedefleme amacıyla kullanıcının tercihlerini içerir.Kullanıcının tercihlerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak amacıyla kullanılır.265 Gün
LSOLHGoogleGoogle hizmetlerine ait çerezlerdir ve kullanıcının oturum bilgilerini içerir.Google oturum açma durumunu takip etmek, kullanıcının hesap tercihlerini hatırlamak ve hizmetlerarasında oturum bilgilerini paylaşmak amacıyla kullanılır.400 Gün
LSIDGoogleGoogle hizmetlerine ait çerezlerdir ve kullanıcının oturum bilgilerini içerir.Google oturum açma durumunu takip etmek, kullanıcının hesap tercihlerini hatırlamak ve hizmetler arasında oturum bilgilerini paylaşmak amacıyla kullanılır.400 Gün
HSIDGoogleGoogle hizmetlerine ait çerezlerdir ve kullanıcının oturum bilgilerini içerir.Google oturum açma durumunu takip etmek, kullanıcının hesap tercihlerini hatırlamak ve hizmetler arasında oturum bilgilerini paylaşmak amacıyla kullanılır.400 Gün
.Stackify.RumStackifyStackify tarafından sunulan Gerçek Zamanlı Uygulama İzleme (Real User Monitoring) çerezidir.Web uygulamalarının performansını izlemek ve analiz etmek amacıyla kullanılır.Oturum süresi kadardır. Oturum sonlandığında silinir.
AWSALBCORSAmazon Web ServicesAmazon Web Services (AWS) tarafından sağlanan çerezlerdir ve yük dengeleme işlevlerini destekler.Web sitesinin trafik yönlendirmesini optimize etmek ve sunucu yük dengeleme süreçlerini sağlamak amacıyla kullanılır.14 Gün
AWSALBAmazon Web ServicesAmazon Web Services (AWS) tarafından sağlanan çerezlerdir ve yük dengeleme işlevlerini destekler.Web sitesinin trafik yönlendirmesini optimize etmek ve sunucu yük dengeleme süreçlerini sağlamak amacıyla kullanılır.14 Gün
ASP.NET_SessionIdASP.NETASP.NET tabanlı web sitelerinde oturum kimliğini tutmak için kullanılır.Kullanıcının oturum bilgilerini saklamak ve web uygulamasındaki oturum süreçlerini yönetmek amacıyla kullanılır.Oturum süresi kadardır. Oturum sonlandığında silinir
APISIDGoogleGoogle'ın farklı hizmetleri tarafından kullanılan çerezlerdir.Genellikle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek, reklam hedeflemesini optimize etmek ve güvenli oturum açma süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılır.400 Gün
AECGoogleGoogle'ın farklı hizmetleri tarafından kullanılan çerezlerdir.Genellikle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek, reklam hedeflemesini optimize etmek ve güvenli oturum açma süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılır.400 Gün
ACCOUNT_CHOOSERGoogleGoogle'ın farklı hizmetleri tarafından kullanılan çerezlerdir.Genellikle kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek, reklam hedeflemesini optimize etmek ve güvenli oturum açma süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılır.400 Gün


KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

Zorunlu çerezler ile işlevsel çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz;6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca ‘’temel hakve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için veriişlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Reklam/pazarlama çerezleri ile performans analitik çerezleri ise internet sitemizi ilk ziyaretettiğiniz esnada karşınıza çıkan çerez yönetim paneli aracılığıyla ve Kanun m.5/1 hükmü uyarıncaaçık rıza vermeniz halinde işlenebilmektedir. Kesinlikle gerekli olmayan bu çerezlere ilişkin tercihlerinizisitemize girişte karşınıza çıkan Çerez Yönetim Paneli aracılığıyla kişiselleştirebilirsiniz.KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Kanun’ un 8. ve 9.maddelerinde belirtilen koşullara bağlı olarak ilgili tedarikçilere, talep edilmesi durumunda yasalyükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla da kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

İnternet sitemizde tutulan birinci taraf çerezler; Şirketimize ait yerel sunucularda yurt içinde saklanmaktaolup işlenen kişisel veriler gizlilik ilkeleri doğrultusunda hizmet desteği alınan bilgi teknolojileri şirketiile paylaşılabilmektedir.

İnternet sitemiz üzerinde kullanılan üçüncü taraf çerezler; Şirketimiz haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcıyurt dışında mukim Google tarafından sağlanmaktadır. Bu üçüncü parti çerezler, istatistiksel verilerin toplanmasınıve bu şekilde Site’ nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Açık rızavermeniz haliniz kişisel verileriniz internet sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıylayurt dışında mukim Google ve Facebook ile paylaşılabilmektedir.İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

Çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve taleplerinizeinternet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvurusu Formu’ndan ulaşabilir işbu form aracılığıyla ve formdadüzenlenen yöntemlerle Şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz.ÇEREZLER NASIL KONTROL EDİLİR, DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçilerimizin tercihleri bizler için esastır.Buna karşın, Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılmasıhalinde Sitenin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. Sitede kullanılan çerezleredair tercihlerinizi aşağıdaki linkler aracılığıyla yönetebilirsiniz.Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi
Operahttp://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
İnternet sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunlu olan çerezler kullanılmaktadır. Reklam/pazarlama, performans/analitik çerezleri ise üçüncü taraf çerezler olup ancak açık rıza vermeniz halinde kullanılabilecektir. Çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye "Çerez Aydınlatma Metni"nden ulaşabilirsiniz. Tüm çerezlerin kullanımına ve üçüncü taraf çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına onay vermek için "Tümünü Kabul et" e, zorunlu olmayan çerezleri reddetmek için "Tümünü Reddet"e tıklayabilir ya da çerezlere ilişkin tercihlerinizi Çerez Tercihleri seçeneğinden yönetebilirsiniz.