Sms/Mail Bilgilendirme

Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş tarafından ilgili mevuzatlara uygun biçimde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, kampanya, satış ve pazarlama, kutlama, temenni ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, tarafıma kurum bilişim sistemleri, kurum call center'ı ve kurum websitesi aracılığıyla yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı da dahil olmak üzere, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş ile paylaşmış olduğunuz veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağınız e-mail, telefon numarası ve işbu iletişim araçları ile e-mail, SMS, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam platformları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-mail, tüm kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesi suretiyle tarafınızla iletişime geçilmesi için İleti Yönetim Sistemi'ne kayıtlarınız girilmiştir. Bu doğrultuda paylaşmış olduğunuz bilgilerin Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde yetkili kamu kurum / kuruluşları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını onaylamaktasınız. İleti Yönetim Sistemin'de rızanız olmaması durumunda ret seçeneğini seçebileceğiniz ve ticari elektronik ileti almayı red hakkınız olduğunu belirtiyoruz. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlar gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafınıza yapıldığını hatırlatırız.